Julkaistu

Vahvistus isännöinnin tiimiin

Tammikuun alusta yhtiössämme aloitti ylläpitopäällikkönä kunnossapitotekniikan rakennusinsinööri Markus Ojala, 34. 

Markus vastaa jatkossa aiemmin teknisen isännöitsijän ja työnjohtajan tehtäviä hoitaneen Jani Haukkajärven tehtävistä, koskien asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapitoa. Jani siirtyy yhtiössä hoitamaan rakennuttamisen tehtäviä vastaten jatkossa kiinteistöpäällikkönä kohteiden PTS:n mukaisten korjausten ja peruskorjausten toteuttamista ja uudisrakennuskohteiden rakennuttamista. 

Markus toimii yhtiön oman kenttätiimin (huolto ja korjaus) esihenkilönä vastaten töiden päivittäisestä organisoinnista sekä toimii ulkoistettujen toimintojen (mm. huolto, huoneistoremontit, siivous) yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä. Hän hoitaa myös mm. asuntotarkastukset ja muodostaa yhdessä hallinnollisen isännöitsijän ja asiakaspalvelun, vuokrauksen ja vuokravalvonnan kanssa monialaisen tiimin parhaan asukaskokemuksen takaamiseksi asukkaillemme. Tehokkaan, päivittäisen ylläpidon kautta yhtiössä varmistetaan konkreettiset toimenpiteet kiinteistön taloudelliselle ylläpidolle mahdollistaen rakennuksen terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys sekä ekologisuus. Markuksella on pitkä ja monipuolinen kokemus asuntokohteiden vaativista kunnostus- ja ylläpidon tehtävistä ja hän tulee vahvistamaan osaamisellaan yhtiön toimintaa asukkaiden ja kiinteistöjen parhaaksi.