Tietosuoja

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely ei ole organisaation ydintoimintaa, mutta liittyy siihen olennaisesti.
NVK:n keräämät henkilötiedot ovat luokiteltavissa kahteen kategoriaan:

1) Organisaation sisäiset tiedot
     a. Työsuhteeseen liittyvät henkilötiedot

2) Organisaation toimintaan liittyvät tiedot
    a. Asiakkaisiin ja toimittajiin liittyvät henkilötiedot

Lisätietoja henkilötietojen tallennuksesta Nokian Vuokrakodit Oy rekisteriselosteessa.