Vuokra-asuntohakemukseen on liitettävä valokopioina ja hakukuukaudelle päivättyinä seuraavat liitteet:

1. Selvitys kuukausituloista:
– Kaikkien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta.
– Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk)

2. Verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta yli 18-vuotiailta henkilöiltä.

3. Raskaustodistus raskaana olevilta.

4. Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta.

5. Asunnon asumiskelvottomuus, muuttouhka nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttouhkaan liittyy tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.

6. Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta.
– Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon käyvästä arvosta tai isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.
– Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on esiteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käy ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.

7. Luotonantajan todistus veloista.

Hakemus vanhentuu kahden kuukauden kuluttua jättöpäivästä.

Hakuohjeet