Julkaistu

Uusi hallitus toimikaudelle 2021-2023

1.9.2021 pidetyssä Nokian Vuokrakotien yhtiökokouksessa yhtiölle valittiin uusi hallitus.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Mika Laakso, varapuheenjohtajana Jari Tuominen, jäseninä Pia Heinonen ja Tuula Kallio-Bezemer.

Asukkaiden kokouksella on yhteishallintolain nojalla oikeus nimetä ehdokkaita yhtiön hallitukseen. Yhtiöllä on kuitenkin halutessaan oikeus päättää, kuka valitaan hallituksen asukasjäseneksi. Jos hallitukseen valitaan enintään neljä jäsentä, on tuolloin valittava vähintään yksi asukasjäsen. Jos hallitukseen valitaan viisi jäsentä tai enemmän, on asukasjäseniä valittava vähintään kaksi. Hallituksessa toimivalla asukasjäsenellä ovat samat oikeudet ja velvollisuudet, mitä muillakin hallituksen jäsenillä. Asukkaiden ehdottamina asukasedustajina hallitukseen valittiin Tanja Hakala ja Mervi Hurme.

Yhtiön toimitusjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ja hän toimii kokouksissa sihteerinä.