Julkaistu

Notkotie 5 patteriverkoston kiertovesipumppua korjataan

Notkotie 5 patteriverkoston kiertovesipumppu oli valitettavasti hajonnut viikonlopun aikana. Uusi pumppu vaihdetaan tänään maanantaina. Vaihtotyö saattaa aiheuttaa hetkellisiä katkoksia vedenjakeluun Notkotie 5 lisäksi myös Notkotie 1 kohteessa.

Kiertovesipumpun tilannetta pyrittiin päivystävän huoltoyhtiön toimesta viikonlopun aikana korjaamaan. Kohteeseen jouduttiin rakentamaan varajärjestelmä, koska varsinaista laitetta ei ollut viikonvaihteen takia saatavilla.

Laitteen äkillisestä, viikonlopulle ajoittuneesta rikkoutumisesta johtuen, emme valitettavasti pystyneet myöskään tiedottamaan asiasta erikseen kohteen asukkaille. Muistutamme, että päivystysaikana asukkaille on aina tarkempaa, ajantasaista tietoa saatavilla puhelimitse kiinteistönhuollon keskitetystä päivystysnumerosta, johon asukkaiden kannattaa soittaa ja ilmoittaa poikkeavista havainnoista ja vikatilanteista kodissaan. Pahoittelemme tätä tapahtunutta tilannetta ja siitä aiheutunutta epämukavuutta Notkotie 5 asukkaiden asumiseen.

Käymme läpi tilanteen kokonaisuudessaan ja tiedotamme Notkotie 5 asukkaita tilanteesta ja hyvityskäytänteestä.