Rakennus, jossa asutte on paitsi teidän myös naapurienne koti. Tämän vuoksi jokaisen velvollisuutena on kunnioittaa naapuriensa oikeuksia. Noudattamalla näitä järjestyssääntöjä ja hyvää naapurisopua luotte ympäristöönne tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä.

J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T

Rakennus, jossa asutte, on paitsi Teidän myös naapurienne koti. Noudattamalla järjestyssääntöjä ja hyvää naapurisopua luotte ympäristöönne tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä. Paras tae viihtyvyydelle on se, että jokainen itse asuu ja käyttäytyy niin kuin toivoisi naapurinsa tekevän.

1. HILJAISUUS
Asukkaiden rauhaa häiritsevä toiminta asunnoissa on kielletty, erityisesti kielto koskee klo 22.00 – 07.00 välistä aikaa. Liian kova melu päivälläkin voi häiritä naapureitasi. Naapureiden suostumuksella voidaan kuitenkin sallia järjestettäväksi perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempäänkin kuin klo 22.00:een.

Kylpeminen ja suihkussa käynti samoin kuin runsas veden laskeminen on sallittu vain klo 06.00 – 23.00 välisenä aikana. WC-pöntön huuhtelua tulisi välttää klo 23.00 – 06.00 välisenä aikana.

2. YLEISET TILAT
Talon yhteisissä tiloissa on avotulen teko, paloluukkujen avaaminen, ikkunoiden ja ovien auki jättäminen on edesvastuun uhalla kielletty. Yhteisiä tiloja ei saa käyttää varastona. Moottoripyörien ja mopojen säilyttäminen pyöräsuojassa on kielletty. Oleskelu talojen porraskäytävissä ja muissa yhteisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty, lukuun ottamatta valvottua kerhotoimintaa kerhotiloissa.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden särkemisestä, seinien raapimisesta ym. vahingon tuottamisesta vaaditaan syylliseltä täysi korvaus. Asunnot on pyrittävä pitämään siistinä jokaisen oman edun vuoksi. Mikäli asukas asentaa (yhtiön lupa oltava) huoneistonsa ikkunoihin sälekaihtimet tai oveen turvalukon, ne on jätettävä asuntoon vuokralaisen muuttaessa asunnosta pois.

Ulko-ovet pidetään lukittuina vähintään klo 20.00 – 06.00 välisenä aikana. Käytäntö vaihtelee hieman talokohtaisesti.
Ovet tulisi sulkea huolellisesti ko. ajankohtana.

3. ULKOALUEET
Ulkoalueiden siisteys vaatii
– että nurmikoita tai istutuksia ei vahingoiteta
– että jätteet viedään tarkoin niille määrättyihin paikoihin
– että pihassa ei säilytetä tarpeettomasti kulkuvälineitä ja muita tarvikkeita

4. PORTAIKKO
Portaiden ja porrashuoneiden siisteys vaatii
– että huoneistoja ei tuuleteta portaisiin vaan
ovet pidetään suljettuina
– että vaatteita ei harjata eikä pölytetä portaissa
– että kotieläimiä päästetä portaisiin ilman ohjausta
– että käytävissä ja portaissa ei säilytetä polkupyöriä, lastenvaunuja, urheiluvälineitä yms. tavaraa
– että portaissa liikutaan meluttomasti sekä ovet suljetaan mahdollisimman äänettömästi.

5. PARVEKKEET
Mattoja saa tomuttaa ainoastaan tomutusta varten varatuissa telineissä arkisin klo 7.00 – 20.00. Vuodevaatteiden pölyttäminen sallittu myös porrasparvekkeilla. Asuntojen parvekkeilta pölyttä-minen on ehdottomasti kielletty. Parvekkeilla on kaikenlaisen ruoan valmistaminen kielletty, esimerkiksi grillaaminen.

6. JÄLKIKASVU
Lasten vanhempien tulee huolehtia siitä, että heidän jälkikasvunsa noudattavat järjestyssääntöjä, koska vastuu rikkomuksista jää vanhemmille. Muutoinkin noudattakaa säästäväisyyttä kaikessa, mikä aiheuttaa talolle menoja. (Menot vaikuttavat vuokraan).

7. PYSÄKÖINTI
Autojen, moottoripyörien ja mopojen ajoa talojen pihoissa on vältettävä. Ko. ajoneuvot tulee pysäköidä niille osoitettuun paikkaan. Hälytysajoneuvoille on aina jätettävä kulkutilaa eli pelastustielle pysäköinti on kielletty. Vieraspaikat on varattu asukkaiden vieraille tilapäiseen pysäköintiin, ei asukkaiden omien autojen jatkuvaan pysäköintiin. Autopaikkaa ei saa käyttää muuhun kuin rekisterissä olevan moottoriajoneuvon paikoittamiseen. Lämpöpistokkeisiin ei saa jättää irrallisia sähköjohtoja.

8. LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ja huoneistopihojen ulkopuolella lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä muitakaan ihmisiä eivätkä liata rakennusta, tonttia tai talon yhteisiä tiloja. Lemmikit on vietävä tarpeilleen piha-alueen ulkopuolelle. Mahdolliset jätökset on kerättävä pois talon piha-alueelta. Asukkaan tulee huolehtia, ettei lemmikin ääntely (esim. koiran haukunta) häiritse kohtuuttomasti naapureita.

9. TUPAKOINTI
Tupakointi on kielletty huoneistossa sekä huoneistoon kuuluvalla parvekkeella/huoneistopihalla ja yleisissä sisätiloissa. Mikäli huoneistossa on tupakoitu ja siitä on aiheutunut remonttitarvetta, vuokralainen on korvausvelvollinen remonttikustannusten osalta niissä rajoissa mitä vuokrasopimus edellyttää.
Tupakantumpit on laitettava niille varattuihin astioihin.

10. MUUTOSILMOITUS
Asukastietojen ylläpitämiseksi muutoksista on ilmoitettava yhtiön toimistoon ja maistraattiin viipymättä. Oven avaus suoritetaan vain talokirjoilla oleville. Päivystysaikaan peritään erillinen maksu.

11. VIKAILMOITUKSET
Vesi-, lämpö- ja sähköjohtovioista on ilmoitettava heti yhtiön toimistoon tai päivystysaikaan päivystäjälle. Kaikissa asunnossa
havaituissa vioissa pyydämme olemaan yhteydessä yhtiön toimistoon, josta huoltopyyntö toimitetaan eteenpäin.

Päivystystä iltaisin ja viikonloppuisin hoitaa
SOL 020 5700 200
Päivystykseen tulee soittaa vain hätätapauksissa.

Toimistomme on avoinna
ma 10.00 – 17.00
ti – pe 10.00 – 15.00
Lounastauko 11.45-12.15 ja kahvitauko 13.45-14.00

keskus 050-395 6238
muut yhteystiedot nettisivuillamme
www.nokianvuokrakodit.fi

Edellä olevien sääntöjen lisäksi noudatettakoon mitä yleiset lait, asetukset, kaupungin yleinen järjestyssääntö ja vuokra- sopimukset sekä yhtiökokouksen päätökset määräävät.

KAMERAVALVONTA
Yhtiö tullee asentamaan kameravalvonnan taloihin ja niiden pihoihin lain säätämin edellytyksin.

Nokian Vuokrakodit Oy 4.10.2019

Järjestyssäännöt