Julkaistu

Hallitukseen uusia jäseniä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.4.2023 tytäryhtiöiden hallitusjäsenten
nimitysprosessin uudistamisen periaatteista. Periaatteiden mukaan seuraavissa
yhtiökokouksissa:

  • nykyiset hallitusten jäsenet nimetään uudelleen (ellei ao. henkilö itse peruuta
    suostumustaan) jäljellä olevaksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi
  • tytäryhtiöiden hallituksiin pyritään nimeämään 1 – 2 kaupunkikonsernin
    ulkopuolista asiantuntijaa

20.6.2023 pidetyssä Nokian Vuokrakotien varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitus. Vuokrakotien hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin ulkopuoliseksi asiantuntijaksi vahva kiinteistö-ja rakennusalan riippumaton hallitusammattilainen DI, MBA Petri Olkinuora. Hänen lisäkseen uusiksi jäseniksi valittiin Nea Lehmussaari ja Riku Wendelin. Uudelleen nimettiin aiemmassa hallituksessa toimineet Mika Laakso ja Tuula Kallio-Bezemer. Asukasedustajina, täysimääräisinä hallituksen jäseninä jatkavat Olavi Ahti ja Mervi Hurme.