Asukasvalinnoissa noudatettavat tulorajat

Erillisiä tulorajoja ei tällä hetkellä ole määritetty, mutta hakijaruokakunnan tulot kuuluvat edelleen asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa, ja ne on otettava huomioon hakijoita etusijajärjestykseen asetettaessa.

varallisuusrajat (€)

Henkilöluku Vuositulot
1 34 000
2 43 000
3 48 000
4 59 000
5 71 000

Varallisuusrajat